SALA CULTURAL
SITUACIÓ
Caldes d'Estrac (Maresme)
PRESSUPOST(sense iva)
216.337 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
308,00 m2
PROMOTOR
Diputació de Barcelona
DATA DEL PROJECTE
1997
DATA D’EXECUCIÓ
1999
COL·LABORADORS
Xavier Bonet, arquitecte
Manuel Arguijo (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)
Sala Cultural a Caldes d'Estrac o o o o o

El projecte pretén recuperar l'idea original de la Sala com a espai unitari, deixant lliure visualment tot el sostre que formen les nou voltes, les quals es recolzen als quatre pilars de fosa i les parets perimetrals.

A la planta pis, i amb un possible funcionament independent de l'edifici restant, se situa la Sala Cultural, que permet la realització de diferents activitats a l'hora. Als costats de l'escenari hi ha un camerino-vestidor per a representacions teatrals i la zona d'instal.lacions. Es preveu adaptar l'escala actual i un elevador.

A l'accés en planta primera i amb connexió directa al carrer, se situa la Polícia Municipal i control d'entrada en un espai tancat, reformant el bany existent com a servei adaptat, i construïnt una rampa d'accés, eliminant barreres arquitectòniques.