BIBLIOTECA MUNICIPAL a Sant Vicenç dels Horts
SITUACIÓ
Sant Vicenç dels Horts
(Baix Llobregat)
PRESSUPOST(sense iva)
1.862.844,83 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
2.052,00 m2
PROMOTOR
OTC – Diputació Barcelona
DATA DEL PROJECTE

COL·LABORADORS
Manuel Arguijo (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)

Biblioteca Municipal a Sant Vicenç dels Horts o o o o o o o o o o

El projecte parteix d'un solar ocupat per l'antic Mercat Municipal. S'opta per fer desaparèixer l'edifici del mercat degut a l'absència de qualsevol element digne de conservació. La proposta preveu un bloc compacte, que allibera el màxim d'espai possible en planta baixa per tal d'aconseguir un espai d'accés a l'edifici. El tancament en aquesta planta es recula, mentre que la façana en les plantes pis fa un plec seguint l'alineació del carrer. Amb aquest doble gest es provoca un eixamplament de l'espai de vorera per a la organització dels accessos. En planta baixa s'opta per un tancament el màxim vidrat per tal de donar transparència i la sensació de travessar l'edifici només amb la mirada. L'interior, que en aquesta planta aflora a fora per donar transparència i anunciar el que a dins es produeix com si fos un aparador, més amunt es converteix en introversió mostrant unes façanes més hermètiques que només s'obren en punt molt concrets i controlats, permetent espais més tranquils i aptes per a la lectura. L'edifici es planteja amb dos accessos oposats. De manera que el vestíbul es planteja com un lloc de pas. Tot i que l'accés principal es formalitza, per tal que l'accés sigui fàcilment identificable, produint-se sota el voladiu que emergeix i s'apropa per acollir i orientar als visitants. L'edifici s'organitza en quatre nivells, un d'ells sota rasant. La planta soterrani l'ocupen la zona infantil i la zona de treball intern. En planta baixa es disposa la zona d'acollida i promoció, amb el vestíbul, la sala polivalent i l'àrea de revistes. En planta primera i segona, interconnectades entre sí, la zona d'informació i fons general.