BIBLIOTECA MUNICIPAL a Cubelles
SITUACIÓ
Cubelles (Garraf)
PRESSUPOST(sense iva)
3.093.559,32 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
2.025 m2
PROMOTOR
Ajuntament de Cubelles
DATA DEL PROJECTE
2006
COL·LABORADORS
Manuel Arguijo (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)

Biblioteca a Cubelles o o o o o o o o o o o o

La proposta parteix de la idea d'aconseguir un tractament global de tot el solar com un gran parc al mig del qual emergeix la biblioteca com una peça amagada i fusionada dins l'arbrat. La biblioteca aflora a la superfície com si sempre hagués estat allí, el pla del terra s'expandeix cap amunt cercant nous espais, el volum inicial compacte entra en tensió i s'esquerda, i la llum s'introdueix, fins a les parts més baixes i interiors, mitjançant un procés de fragmentació. La transparència i apertura a l'exterior de l'edifici en planta baixa juntament amb els plecs dels grans murs laterals, enfatitzen la idea de que el parc travessa l'edifici. L''espai exterior es conduit cap a l'interior i l' interior es projecta cap a l'exterior com a prolongació del que un llegeix a dins. La nova volumetria s'enten com una peça sinuosa en secció per tal d'encabir el programa i alhora permetre que l'edifici en la proximitat amb el parc adquireixi una dimensió més propera, familiar i doméstica per a minimitzar i suavitzar la seva presència en l'entorn, de manera que quan el visitant s'apropa l'edifici es dibuixa lentament, a poca alçada, entre la vegetació. Els plecs dels murs són formes quebrades que obeeixen al flux de la gent, al anar i tornar, i acompanyen al vianant. El joc de cobertes que pugen, baixen, es quebranten...és el mecanisme que permet, simultàniament, guanyar alçades als espais interiors i, alhora, filtrar i captar la llum natural. A dins, els dobles espais acabaran de portar la llum als espais inferiors. Els murs de formigó texturitzat, que evoquen amb el seu relleu la textura de l'escorça dels pins, cerquen un diàleg i una fusió amb l'arbrat existent. La coberta ondulant i zigzaguejant es converteix en l'autèntica façana urbana, creant un paisatge de dunes metàliques.