BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL
SITUACIÓ
Alella (Maresme)
PRESSUPOST(sense iva)
2.668.042,36 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
1.640 m2(edif.) + 1.630 m2(urb.)
PROMOTOR
Ajuntament d'Alella
DATA DEL PROJECTE
2012
COL·LABORADORS
Manuel Arguijo (estructures)
K2, Eduard Bou (instal.lacions)
Pol Mercadé, estudiant arq.

Biblioteca a Alella o o o o o o o o o o o

El projecte parteix de tres principis: millorar la implantació de la nau i la seva relació amb l'entorn, solucionar amb el nou volum el gran desnivell topogràfic; i generar uns espais exteriors que contribueixin a millorar la connectivitat i accessibilitat dels vianants en els seus recorreguts. Es preveu l'accés principal amb l'antiga fàbrica en primer terme i el nou edifici annex com a teló de fons. La antiga fàbrica només es objecte de petites intervencions puntuals per a anunciar l'entrada al recinte, potenciar el caràcter d'edifici públic i millorar la seva permeabilitat e interrelació amb l'exterior. El gran finestral que s'obre a la seva façana principal dirigint la seva mirada cap el poble mostra l'edifici de manera més afable, proper i transparent de cara a la gent, trencant l'actual hermetisme en el seu canvi d'ús. L'ampliació es situa adossant-se al mur mitgera de tanca, ubicant-se sota el plec del terreny i aprofitant part de la coberta per a generar un espai públic lineal. El nou edifici, que amb la seva disposició preten resoldre el gan desnivell topogràfic, cerca alhora crear un espai d'acollida que acompanyi als usuaris en el seu apropament al punt d'accés tot mostrant a banda i banda el que a dins de l'edifici es produeix. Allò nou i allò vell s'entrellacen configurant un pati interior sobre el que s'aboquen els diferents espais. Aquest petit pati que es genera entre els dos edificis permet gaudir d'un espai per la lectura. edifici.