EDIFICI R+D+I
SITUACIÓ
Campus ETSEA, Lleida(Segrià)
PRESSUPOST(sense iva)
2.677.500,00 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
2.400,00 m2
PROMOTOR
Universitat de Lleida
DATA DEL PROJECTE
2006
COL·LABORADORS
Manuel Arguijo (estructures)
Einesa (instal.lacions)
Elsa Torres, arq.

Edifici R+D+I a l'ETSEA o o o o o o o o o o o o

L'edifici R+D+I es planteja com una continuïtat i culminació de l'edifici de serveis i laboratoris de recerca, i amb el qual es planteja una connexió a nivell de planta primera. Tot el conjunt s'entén com un únic volum continu on la coberta i la pell ascendeixen i descendeixen, alhora que en el seu recorregut treu el cap i s'ajup. El projecte tracta de donar resposta a l'entorn existent i al futur entorn de nova creació en el que es troba. Des del punt de vista d'ordenació, el nou volum acaba de formalitzar i tancar el "claustre" semiobert, al mig del qual es situa l'edifici del CTT, envoltat d'un tapís verd i d'arbres frondosos. Aquest espai públic de caràcter més introvertit es converteix en el centre motor del projecte. L'edifici R+D+I, juntament amb el de serveis, conforma la segona L que, amb la de l'edifici principal, tancarà aquest "claustre". Des de la volumetria, i a través del tractament de les seves façanes, la proposta dona resposta a l'entorn i a la seva posició entre dos espais exteriors de caràcter ben diferenciat (l'espai verd i acotat del 'claustre' i l'espai del carrer). El nou edifici s'estén en tota la longitud del solar (62 metres). La seva pell es fragmenta i s'esglaona trobant, a cadascun dels tres nivells, la seva específica relació amb l'exterior. L'edifici de serveis i laboratoris de recerca marca l'inici d'una espiral que conforme avança va pujant fins a arribar a les plantes altes del mòdul 6 (l'edifici R+D+I). L'edifici s'esglaona, puja, es retranqueja, es retorça i es tomba per, finalment, convertir-se en mirador cap a l'espai frondós de la CTT. Gaudint del anar i venir de la gent, del jardí i la tranquil•litat d'aquest espai. I a la nit, un cop es fa fosc, es transforma en la llanterna que il•luminarà aquest jardí.