EDIFICI DE 32 HABITATGES LLOGUER a Sant Eloi
SITUACIÓ
Sants-Montjuïc(Barcelona)
PRESSUPOST(sense iva)
- €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
2.341 m2
PROMOTOR
INCASOL - Generalitat de Catalunya
DATA DEL PROJECTE
2003
COL·LABORADORS
Eskubi Turró arqtes (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)
PREMIS
Finalista concurs d'idees 2009

Edifici de 32 habitatges lloguer a Sant-Montjuïc o o o o o o

La proposta preveu un bloc compacte i lineal que allibera espai a l'interior de l'illa. Per tal de garantir una correcta relació entre la superfície construida total i la superfície dels habitatges i que la superfície dels espais comunitaris fos la mínima imprescindible es disposa un únic nucli d'accés que serveix a 8 habitatges per replà optimitzant-lo així al màxim. El mínim recorregut inferior a 35 m permet no precisar d'escala protegida o una escala adicional d'emergència. L'aparcament i el local comercial es situen en planta baixa amb accés des d'aquest mateix carrer.

El projecte s'estructura en: una planta baixa destinada a aparcament i local comercial, i 4 plantes pis destinades a un us residencial. La profunditat de 14 metres del bloc lineal permet resoldre la disposició, a cada planta, de sis habitatges amb totes les sales d'estar orientades a sud-est i dos amb façana orientada a nord-oest. A l'últim replà els dos habitatges amb orientació nord-oest gaudeixen de llum de sud gràcies a l'obertura superior.