EDIFICI DE 18 HABITATGES HPO Camposines
SITUACIÓ
Ascó(Ribera d'Ebre)
PRESSUPOST(sense iva)
926.568,00 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
1.167,00 m2
PROMOTOR
INCASOL - Generalitat de Catalunya
DATA DEL PROJECTE
2005
COL·LABORADORS
Eskubi-Turró arquitectes (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)
PREMIS
Seleccionat 2ªfase

Edifici de 18 habitatges HPO a Ascó o o o o o

L'edifici es planteja dues franges edificatòries obrint l'espai interior de circulacions que es genera amb la nova edificació cap a l'exterior i viceversa.
S'intenta regularitzar les alineacions i distribucions interiors al màxim dins el possible, donat que la proposta també intenta encabir-se adaptant-se al perímetre absolutament irregular del solar resultant de les edificacions veïnes.
L'edifici es composa d'un únic nucli de comunicació, el qual dona accés a 6 habitatges per planta, 4 orientats a nord-est (façana carre)r i 2 orientats a sud-oest (façana pati d'illa) amb la combinació de, només, dues tipologies.
A les zones de pas comunitàries s'intenta aconseguir el màxim d'il•luminació natural. A l'interior dels habitatges la disposició de totes les sales d'estar i dormitoris en façana exterior permet que gaudeixin d'una millor il•luminació així com del màxim número d'hores d'assolellament directe.
L'espai comunitari interior situat entre ambdues franges edificades permet gaudir de ventilació natural creuada a tots els habitatges.
Prenent com a punt de partida la cerca de racionalització dels sistemes constructius, competitivitat de costos, terminis d'execució i adequació arquitectònica a l'entorn, es planteja una aposta integral per la industrialització, la construcció en sec i el mínim manteniment.