EDIFICI 15 HABITATGES HPO al Pla de Ventonella
SITUACIÓ
Flix(Ribera d'Ebre)
PRESSUPOST(sense iva)
1.223.554,00 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
1.541,50 m2
PROMOTOR
INCASOL - Generalitat de Catalunya
DATA DEL PROJECTE
2006
COL·LABORADORS
Eskubi Turró arqtes (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)
PREMIS
Seleccionat 2ªfase

Edifici de 15 habitatges HPO a Flix o o o o o

Es proposa una edificació aïllada de volumetria lliure que s'encabeix dins la geometria curvilínia del solar amb una forma absolutament rectangular i ortogonal per tal d'afavorir la industrialització, repetitivitat i coordinació dimensional del projecte. L'edifici té una orientació clarament est-oest amb les dues façanes longitudinals, la façana principal situada a 6 metres del carrer i orientada a l'oest, i la posterior orientada a est. Als testers el volum aprofita la possibilitat d'obrir finestres per cercar la llum i la bona ventilació. A nivell de programa el projecte s'estructura en: una planta soterrani destinada a aparcament i una planta baixa i dues plantes pis destinades a us residencial. L'edifici es composa d'un únic nucli de comunicació, el qual dona accés a 5 habitatges per replà, 3 de tres dormitoris i 2 de dos dormitoris i es resol amb la combinació de, només, dues tipologies d'habitatges. A l'interior dels habitatges la disposició de totes les sales d'estar a la cantonada intenta que aquestes gaudeixin d'una il•luminació més homogènia així com del màxim número d'hores d'assolellament directe. En façana est, la profunditat del bloc i la disposició del programa dels habitatges de dos dormitoris ens permet alliberar una mica de superfície per destinar-la a terrasses situades a la zona dels dormitoris amb accés des de la sala d'estar. La disposició en cantonada de la majoria dels habitatges unit a l'efecte xemeneia del nucli d'escales permet gaudir de ventilació natural creuada. A l'aparcament queda garantida per les obertures en façana, evitant la necessitat de ventilació mecànica.