El despatx compta amb un equip de col·laboradors externs específics en cada matèria.